Hmong Txaij

$79.00
Hmong Txaij

Beautiful drap dangle earrings.

Real silver
Size: 1.5 x 3.50